UppsalaTidningen
UppsalaTidningen

UppsalaTidningen

Local News Sweden
A part of Mediehuset UNT
Med 83 700 ex är Uppsalatidningen är en av Sveriges största veckotidningar. Den delas varje vecka ut till hushållen i Uppsala kommun och finns även på strategiskt utplacerade ställ runt om i staden. Uppsalatidningen utkommer ca 46 ggr / år.
Read more