Mediehuset UNT

UNT printläsare

Helår 2021

Könsfördelning

Kvinnor
50%
Män
50%

Boendeform

Källa: Orvesto Konsument
Bostadsrätt
32%
Villa/Radhus
41%
Hyresrätt
21%