Mediehuset UNT

Uppsalatidningen printläsare

Helår 2021

Könsfördelning

Kvinnor
55%
Män
45%

Boendeform

Källa: Orvesto Konsument
Villa/radhus
33%
Bostadsrätt
47%
Hyresrätt
18%