Mediehuset UNT

Enköpings-Postens printläsare

Helår 2021

Könsfördelning

Kvinnor
50%
Män
50%

Boendeform

Källa: Orvesto Konsument
Villa/Radhus
45%
Hyresrätt
25%
Bostadsrätt
25%