ICT ( Information Communication Technology)

Bilaga
ICT  ( Information Communication Technology)
About
Syftet med ICT´s egen tidning ”Make IT in Uppsala” var att visualisera och berätta om en spännande utveckling Uppsalas IT-företag är i. Branschen är under stark tillväxt och Uppsala är på många sätt delaktig. Vi har hög kompetens och kunnande och det vill vi värna om.
ICT valde att göra en egen tidning för att lyfta stadens entreprenörer, företag och personligheter som visar att Uppsalas Silicon Valley blomstrar.
Med UNT´s hjälp kunde vi förverkliga vår idé att göra en egen tidning och nå ut till en stor och relevant målgrupp. Bilagan bladades in i UNT och producerades av Insert Media.

”Vi är väldigt nöjda. Vi gör en ny tidning igen tillsammans med UNT, som kommer under nästa år.”
KENT KALTEA, Affärsledare på Berotec.

Published 18 oct 2017
Click the button on products to create an inquiry