Mediehuset UNT's logotype

Mediehuset UNT

Local News · Uppsala, Sweden

Materialspec. Ibladningar och Memostick

Externa Ibladningar
Minsta ibladningsmått är 210x150 mm (falsad A4)
Tabloid/A3 ska levereras falsade dvs vikta på mitten.

Memostick
Format 95x70 mm
Tryck: 4+4 Eur (dubbelsidigt tryck för att undvika att pappret curlar sig)
Efterbehandling: Skärning, packning i kartong (för att behålla fuktigheten i pappret)

Annonsmärkning
Bilagan ska vara tydligt märkt enligt TU:s rekommendationer ((www.tu.se)

Pallmärkning
Varje pall ska ha en pall-lapp som anger totalt antal pallar, antal ex samt märkt med vilken produkt den ska bladas i.

Leveranstid
Bilagan levereras till Pressgrannar tidigast 5 dagar före ibladningsdag, senast 3 dagar före ibladningsdag.

Leveransadress
Pressgrannar AB
Packhallen
Stångjärnsgatan 2
753 23 Uppsala

Materialspec. Ibladningar och Memostick gäller from 1 mars 2020

Allmänna villkor och upplysningar

Moms tillkommer på priset där annat ej anges.
Faktureringsavgift 29 kr exkl moms.

Reklamskatt är inräknad i annonspriset.

Eventuell reklamation av annonsinförande skall
ske inom 7 dagar från den dag annonsen varit införd
i tidningen.

Tidningens ansvar för eventuella fel i en annons
är begränsat till högst annonskostnaden. För
skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande
ansvaras ej.

Betalning skall ske senast 20 dagar från fakturadatum
om ej annat överenskommes.

Vid sen inbetalning tillkommer påminnelseavgift
och lagstadgad dröjsmålsränta.

Annullering av annonser kan ske till och med
klockan 15.00 två arbetsdagar före införingsdag.

Senare avbokning kan i undantagsfall medges.
Därvid debiteras 25 procent av annonsens pris
enligt prislista.

Tidningen förbehåller sig rätten att efter granskning
avböja annonser. Innehållet i annonsen ska
uppfylla TU:s gällande regler.

Annonsmärkning Läsarna ska redan vid ett
hastigt påseende kunna skilja mellan Upsala Nya
Tidnings redaktionella innehåll och annonsbilagor.
Annonsbilagor ska utformas så att det tydligt
framgår att det är fråga om reklam och det ska
också framgå vem som är avsändare.
Annonsbilagans typsnitt och layout ska skilja sig
från Upsala Nya Tidnings redaktionella material.
Samtliga bilagor ska annonsmärkas på första- och
sista sidan. Annonsbilagor med tidningslik layout
oavsett format ska märkas på samtliga sidor.
Rena annonssidor undantagna.
Annonsbilagor som kan uppfattas innehålla
redaktionellt material ska alltid föreläggas Upsala
Nya Tidning före tryckning. Annonsmärkning ska
utföras enligt de riktlinjer som fastställts av TU.
"ANNONS Hela denna bilaga är en annons från
XXXX ANNONS"
Priserna gäller fr o m 1 januari 2017 tills vidare.
Samtliga priser exkl moms.
AB Upsala Nya Tidning förbehåller sig rätten att
göra ändringar i priser och utbud.
Click the button on products to create an inquiry