Lämningstider inför Påskhelgen 2021
InföringsdagBokning/Manuslämning
Produktion med korrektur:
Fredag 2 aprilTidningsfri dag, endast e-tidning
Måndag 29 mars kl.15.00/17.00
Lördag 3 aprilMåndag 29 mars kl. 15.00/17.00
Söndag 4 aprilMåndag 29 mars kl. 15.00/17.00
Måndag 5 aprilTidningsfri dag, endast e-tidning
Måndag 29 mars kl.15.00/17.00
Tisdag 6 aprilMåndag 29 mars kl. 15.00/17.00
Onsdag 7 aprilTisdag 30 mars kl. 15.00/17.00
Torsdag 8 aprilOnsdag 31 mars kl. 15.00/17.00
Produktion utan korrektur:
Fredag 2 aprilTidningsfri dag, endast e-tidning
Tisdag 30 mars kl.15.00/17.00
Lördag 3 aprilTisdag 30 mars kl. 15.00/17.00
Söndag 4 aprilTisdag 30 mars kl. 15.00/17.00
Måndag 5 aprilTidningsfri dag, endast e-tidning
Tisdag 30 mars kl.15.00/17.00
Tisdag 6 aprilTisdag 30 mars kl. 15.00/17.00
Onsdag 7 aprilOnsdag 31 mars kl. 15.00/17.00
Färdigt material:
Fredag 2 aprilTidningsfri dag, endast e-tidning
Onsdag 31 mars  kl.11.00
Lördag 3 aprilOnsdag 31 mars kl. 11.00
Söndag 4 aprilOnsdag 31 mars l kl. 11.00
Måndag 5 aprilTidningsfri dag, endast e-tidning
Onsdag 31 mars kl.11.00
Tisdag 6 aprilOnsdag 31 mars kl. 11.00
Lokus radannonser:
Lördag 3 aprilOnsdag 31 mars kl. 11.00
Söndag 4 aprilOnsdag 31 mars kl. 11.00
Måndag 5 aprilTidningsfri dag, inga radannonser
Tisdag 6 aprilOnsdag 1 april kl. 11.00
Familjeannonser:
Lördag 3 aprilTisdag 30 mars kl. 15.00
Söndag 4 aprilTisdag 30 mars kl. 15.00
Måndag 5 aprilTidningsfri dag, endast e-tidning. Inga familjeannonser
Tisdag 6 aprilTisdag 30 mars kl. 15.00
Onsdag 7 aprilTisdag 30 mars kl. 15.00


Lämningstider inför 1:a maj 2021
InföringsdagBokning/Manuslämning
Produktion med korrektur:
Lördag 1 majTidningsfri dag, endast e-tidning
Tisdag 27 april kl.15.00/17.00
Måndag 3 majTisdag 27 april april kl. 15.00/17.00
Tisdag 4 majOnsdag 28 april april kl. 15.00/17.00
Onsdag 5 majTorsdag 29 april april kl. 15.00/17.00
Produktion utan korrektur:
Lördag 1 majTidningsfri dag, endast e-tidning
Onsdag 28 april kl.15.00/17.00
Måndag 3 majOnsdag 28 april kl. 15.00/17.00
Tisdag 5 majTorsdag 29 april april kl. 15.00/17.00
Onsdag 6 majMåndag 4 maj april kl. 15.00/17.00
Färdigt material:
Lördag 1 majTidningsfri dag, endast e-tidning
Torsdag 29 mars kl.15.00/17.00
Måndag 3 majTorsdag 29 april kl. 11.00
Lokus radannonser:
Lördag 1 majTidningsfri dag, endast e-tidning ej radannonser
Måndag 3 majTorsdag 29 april kl. 11.00
Familjeannonser:
Lördag 1 majTidningsfri dag, endast e-tidning ej familjeannonser
Måndag 3 majOnsdag 28 april kl. 15.00


Lämningstider inför Kristi himmelsfärd 2021
InföringsdagBokning/Manuslämning
Produktion med korrektur:
Torsdag 13 majTidningsfri dag, endast e-tidning
Fredag 7 maj kl.15.00/17.00
Fredag 14 majFredag 7 maj kl. 15.00/17.00
Lördag 15 majMåndag 10 maj kl. 15.00/17.00
Söndag 16 majMåndag 10 maj kl. 15.00/17.00
Måndag 17 majMåndag 10 maj kl. 15.00/17.00
Tisdag 18 majTisdag 11 maj kl. 15.00/17.00
Produktion utan korrektur:
Torsdag 13 majTidningsfri dag, endast e-tidning
Måndag 10 maj kl.15.00/17.00
Fredag 14 majMåndag 10 maj kl. 15.00/17.00
Lördag 15 majTisdag 11 maj kl. 15.00/17.00
Söndag 16 majTisdag 11 maj kl. 15.00/17.00
Måndag 17 majTisdag 11 maj kl. 15.00/17.00
Tisdag 18 majFredag 14 maj kl. 15.00/17.00
Färdigt material:
Torsdag 13 majTidningsfri dag, endast e-tidning
Tisdag 11 maj kl.11.00
Fredag 14 majTisdag 11 maj kl. 11.00
Lördag 15 majFredag 14 maj kl. 11.00
Söndag 16 majFredag 14 maj kl. 11.00
Måndag 17 majFredag 14 maj kl. 11.00
Tisdag 18 majFredag 14 maj kl. 11.00
Lokus radannonser:
Torsdag 13 majTidningsfri dag, endast e-tidning inga radannonser
Fredag 14 majTisdag 11 maj kl. 11.00
Lördag 15 majFredag 14 maj kl. 11.00
Måndag 17 majFredag 14 maj kl. 11.00
Familjeannonser:
Torsdag 13 majTidningsfri dag, endast e-tidning, inga familjeannonser
Fredag 14 majMåndag 10 maj kl. 15.00
Lördag 15 majTisdag 11 maj kl. 15.00
Måndag 17 majTisdag 11 maj kl. 15.00


Lämningstider inför Midsommar 2021
InföringsdagBokning/Manuslämning
Produktion med korrektur:
Fredag 25 juniTisdag 22 juni kl. 15.00/17.00
Lördag 26 juniTidningsfri dag, endast e-tidning
Tisdag 22 juni kl. 15.00/17.00
Söndag 27 juniTisdag 22 juni kl. 15.00/17.00
Måndag 28 juniTisdag 22 juni kl. 15.00/17.00
Tisdag 29 juniOnsdag 23 juni kl. 15.00/17.00
Onsdag 30 juniTorsdag 24 juni kl. 15.00/17.00
Produktion utan korrektur:
Fredag 25 juniOnsdag 23 juni kl. 15.00/17.00
Lördag 26 juniTidningsfri dag, endast e-tidning
Onsdag 23 juni kl. 15.00/17.00
Söndag 27 juniOnsdag 23 juni kl. 15.00/17.00
Måndag 28 juniOnsdag 23 juni kl. 15.00/17.00
Tisdag 29 juniTorsdag 24 juni kl. 15.00/17.00
Färdigt material:
Fredag 25 juniTorsdag 24 juni kl. 11.00
Lördag 26 juniTidningsfri dag, endast e-tidning
Torsdag  24 juni kl. 11.00
Söndag 27 juniTorsdag 24 juni kl. 11.00
Måndag 29 juniTorsdag 24 juni kl. 11.00
Lokus radannonser:
Fredag 25 juniTorsdag 24 juni kl. 11.00
Lördag 26 juniTidningsfri dag, endast e-tidning inga radannonser
Söndag 27 juniTorsdag 24 juni kl. 11.00
Måndag 29 juniTorsdag 24 juni kl. 11.00
Familjeannonser:
Fredag 25 juniOnsdag 23 juni kl. 15.00
Lördag 26 juniTidningsfri dag, endast e-tidning inga radannonser
Söndag 27 juniOnsdag 23 juni kl. 15.00
Måndag 29 juniOnsdag 23 juni kl. 15.00
Tisdag 30 juniTorsdag 24 juni kl. 15.00

 

Lämningstider inför Alla helgona helgen 2021
Införingsdag:Bokning/Manuslämning:
Produktion med korrektur:
Lördag 6 novemberTidningsfri dag, endast e-tidning e-tidning
Tisdag 2 nov kl. 15/17.00
Söndag 7 novemberTisdag 2 november kl. 15.00/17.00
Måndag 8 novemberTisdag 2 november kl. 15.00/17.00
Tisdag 9 novemberOnsdag 3 november kl. 15.00/17.00
Onsdag 10 novemberTorsdag 4 november kl. 15.00/17.00
Produktion utan korrektur:
Lördag 6 novemberTidningsfri dag, endast e-tidning e-tidning
Onsdag 3 nov kl. 15.00/17.00
Söndag 7 novemberOnsdag 3 november kl 15.00/17.00
Måndag 8 novemberOnsdag 3 november kl 15.00/17.00
Tisdag 9 novemberTorsdag 4 november kl. 15.00/17.00
Färdigt material:
Lördag 6 novemberTidningsfri dag, endast e-tidning e-tidning
Onsdag 3 nov kl. 15.00/17.00
Söndag 7 novemberTorsdag 4 november kl 11.00
Måndag 8 novemberTorsdag 4 november kl 11.00
Lokus radannonser:
Lördag 6 novemberTidningsfri dag, endast e-tidning e-tidning,
inga radannonser
Söndag 7 novemberTorsdag 4 november kl 11.00
Måndag 8 novemberTorsdag 4 november kl. 11.00
Familjeannonser:
Lördag 6 novemberTidningsfri dag, endast e-tidning e-tidning
Inga familjeannonser
Söndag 7 novemberOnsdag 3 november kl 15.00
Måndag 8 novemberOnsdag 3 november kl 15.00
Tisdag 9 novemberTorsdag 4 november kl 15,00


Lämningstider inför Julen/Nyår 2021 - Trettonhelgen 2022
InföringsdagBokning/Manuslämning
Produktion med korrektur:
Fredag 24 decemberTisdag 21 december kl. 15.00/17.00
Lördag 25 decemberTidningsfri dag, endast e-tidning
Tisdag 21 dec 15.00/17.00
Söndag 26 decemberTisdag 21 december kl. 15.00/17.00
Måndag 27 decemberTisdag 21 december kl. 15.00/17.00
Tisdag 28 decemberOnsdag 22 december kl. 15.00/17.00
Onsdag 29 decemberTorsdag 23 december kl. 15.00/17.00
Torsdag 30 decemberMåndag 27 december kl. 15.00/17.00
Fredag 31 decemberTisdag 28 december kl. 15.00/17.00
Måndag 3 januariTisdag 28 december kl. 15.00/17.00
Tisdag 4 januariOnsdag 29 december kl. 15.00/17.00
Onsdag 5 januariTorsdag 30 december kl. 15.00/17.00
Fredag 7 januariTorsdag 30 december kl. 15.00/17.00
Lördag 8 januariMåndag 3 januari kl. 15.00/17.00
Måndag 11 januariMåndag 3 januari kl. 15.00/17.00.00
Produktion utan korrektur:
Fredag 24 decemberOnsdag 22 december kl. 15.00/17.00
Lördag 25 decemberTidningsfri dag, endast e-tidning
Onsdag 21 dec 15.00/17.00
Söndag 26 decemberOnsdag 22 december kl. 15.00/17.00
Måndag 27 decemberOnsdag 22 december kl. 15.00/17.00
Tisdag 28 decemberTorsdag 23 december kl. 15.00/17.00
Onsdag 29 decemberMåndag 27 december kl. 15.00/17.00
Torsdag 30 decemberTisdag 28 december kl. 15.00/17.00
Fredag 31 decemberTisdag 28 december kl. 15.00/17.00
Måndag 3 januariOnsdag 29 december kl. 15.00/17.00
Tisdag 4 januariTorsdag 30 december kl. 15.00/17.00
Onsdag 5 januariMåndag 3 januari kl. 15.00/17.00
Fredag 7 januariMåndag 3 januari kl. 15.00/17.00
Lördag 8 januariTisdag 4 januari kl. 15.00/17.00
Måndag 11 januariTisdag 4 januari kl. 15.00/17.00
Färdigt material:
Fredag 24 decemberTorsdag 23 december kl. 11.00
Lördag 25 decemberTidningsfri dag, endast e-tidning,
Torsdag 23 dec 15.00/17.00
Söndag 26 decemberTorsdag 23 december kl. 11.00
Måndag 27 decemberTorsdag 23 december kl. 11.00
Tisdag 28 decemberMåndag 27 december kl. 11.00
Onsdag 29 decemberTisdag 28 december kl.11.00
Torsdag 30 decemberOnsdag 29 december kl. 11.00
Fredag 31 decemberTorsdag 30 december kl. 11.00
Måndag 3 januariTorsdag 30 december kl. 11.00
Tisdag 4 januariMåndag 3 januari kl.11.00
Onsdag 5 januariTisdag 4 januari kl. 11.00
Fredag 7 januariTisdag 4 januari kl. 11.00
Lördag 8 januariFredag 7 januari kl.11.00
Måndag 11 januariFredag 7 januari kl.11.00
Lokus radannonser:
Fredag 24 decemberTorsdag 23 december kl. 11.00
Lördag 25 decemberTidningsfri dag, endast e-tidning, inga radannonser
Söndag 26 decemberTorsdag 23 december kl. 11.00
Måndag 27 decemberTorsdag 23 december kl. 11.00
Tisdag 28 decemberMåndag 27 december kl. 11.00
Onsdag 29 decemberTisdag 28 december kl.11.00
Torsdag 30 decemberOnsdag 29 december kl. 11.00
Fredag 31 decemberTorsdag 30 december kl. 11.00
Måndag 3 januariTorsdag 30 december kl. 11.00
Tisdag 4 januariMåndag 3 januari kl.11.00
Onsdag 5 januariTisdag 4 januari kl. 11.00
Torsdag 6 januariTidningsfri dag, endast e-tidning, inga radannonser
Fredag 7 januariTisdag 4 januari kl. 11.00
Lördag 8 januariFredag 7 januari kl.11.00
Måndag 11 januariFredag 7 januari kl.11.00
Familjeannonser:
Fredag 24 decemberOnsdag 22 december kl. 15.00
Lördag 25 decemberTidningsfri dag, endast e-tidning, inga familjeannonser
Söndag 26 decemberOnsdag 22 december kl. 15.00
Måndag 27 decemberOnsdag 22 december kl. 15.00
Tisdag 28 decemberTorsdag 23 december kl. 15.00
Onsdag 29 decemberMåndag 27 december kl. 15.00
Torsdag 30 decemberTisdag 28 december kl. 15.00
Fredag 31 decemberOnsdag 29 december kl. 15.00
Måndag 3 januariOnsdag 29 december kl. 15.00
Tisdag 4 januariTorsdag 30 december kl. 15.00
Onsdag 5 januariMåndag 3 januari kl. 15.00
Fredag 7 januariMåndag 3 januari kl. 15.00
Torsdag 6 januariTidningsfri dag, endast e-tidning, inga famijeannonser
Lördag 8 januariTisdag 4 januari kl. 15.00
Måndag 11 januariTisdag 4 januari kl. 15.00